Odpovědnost za zpracování osobních údajů

  Za zpracování osobních údajů v rámci těchto webových stránek v souladu s ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (“GDPR“) odpovídá:

   

  Vicampo.de GmbH

  Taunusstraße 57

  55118 Mainz

  Německo

  Telefon: +420 225 985 777

  Telefax: +49 (0) 6131 - 30 29 399

  E-Mail: info@vinokral.cz 

  Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

  privacy@vicampo.de

  Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů Vás informujeme o rozsahu zpracování Vašich osobních údajů (dále jen „údaje“).

   

  A. Zpracování osobních údajů

  Údaje zpracováváme v rámci provozování našich online služeb. Zpracování údajů zahrnuje také jejich zpřístupnění prostřednictvím přenosu.

  Pokud jsou údaje předávány do USA, předávání probíhá na základě standardních smluvních doložek.

  Jednotlivé dotčené údaje, účely zpracování, právní základy, příjemci a předávání do třetích zemí jsou uvedeny níže:

  a) Přihlašovací údaje

  Zaznamenáváme Vaše návštěvy našich webových stránek. Zpracovávají se následující údaje: název navštívené webové stránky, datum a čas přístupu, objem přenesených dat, typ a verze prohlížeče, operační systém, který používáte, URL odkazu (dříve navštívená webová stránka), Vaše IP adresa a poskytovatel, který žádost podal. To je nezbytné pro zajištění bezpečnosti webových stránek. Údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Přihlašovací údaje se vymažou po sedmi dnech, pokud nejsou potřeba k objasnění nebo prokázání konkrétních porušení právních předpisů, o nichž se dozvíme během doby uchovávání.

   

  b) Hosting

  V rámci hostingu jsou uloženy všechny údaje, které mají být zpracovány v souvislosti s provozem těchto webových stránek. To je nezbytné pro fungování webových stránek. Údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. K zajištění naší online prezentace využíváme služeb poskytovatelů webhostingu, kterým předáváme výše uvedené údaje.

   

  c) Kontakt

  Pokud nás kontaktujete, budou Vaše údaje (jméno, kontaktní údaje, pokud jste je poskytli) a Vaše zpráva zpracovány výhradně za účelem vyřízení a zpracování Vašeho dotazu. Tyto údaje zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR nebo čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za účelem vyřízení Vašeho dotazu.

   

  d) Doporučení produktů e-mailem

  Jako zákazník společnosti Vinokral.cz od nás budete pravidelně dostávat doporučení produktů prostřednictvím e-mailu. Tato doporučení od nás obdržíte bez ohledu na to, zda jste se přihlásili k odběru newsletteru. Tímto způsobem vám chceme zasílat informace o produktech z našeho sortimentu, které by vás mohly zajímat na základě vašich posledních nákupů u nás. Pokud si již od nás nepřejete dostávat doporučení produktů, můžete je kdykoli odmítnout. Za tímto účelem nás kontaktujte e-mailem na info@vinokral.cz nebo telefonicky na čísle +420 225 985 777. Pro telefonní hovory platí místní sazba, žádné další náklady se nepřipočítávají.
  Doporučení produktů jsou zasílána na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

   

  e) Newsletter

  Abychom Vám mohli pravidelně poskytovat informace o naší společnosti a našich nabídkách, nabízíme vám zasílání newsletteru. Při registraci k odběru newsletteru zpracováváme Vámi zadané údaje (e-mailovou adresu a další dobrovolné informace). Přitom získáváme následující souhlas:

  "[ ] Chci se přihlásit k odběru newsletteru společnosti Vínokrál (provozované společností Vicampo.de GmbH). Svůj souhlas mohu kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu info@vinokral.cz nebo použitím odkazu pro odhlášení z odběru newsletteru."

  Zasílání newsletteru prostřednictvím registrace je založeno na Vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

  K zasílání newsletteru používáme službu Salesforce Exact Target, kterou poskytuje společnost Salesforce.com Inc, The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105 United States ("Salesforce"). Salesforce zpracovává následující údaje: e-mailová adresa, jméno a příjmení, online identifikátory a pseudonymizované údaje. Data se přenášejí na servery společnosti Salesforce v USA. Další informace o ochraně údajů naleznete na adrese: https://www.salesforce.com/company/privacy/

  f) Zákaznický účet

  Když si založíte zákaznický účet, souhlasíte s tím, aby byly uloženy Vaše osobní údaje (jméno, adresa, e-mailová adresa, bankovní spojení) a uživatelské údaje (uživatelské jméno, heslo). To nám umožňuje identifikovat Vás jako zákazníka a dává vám to možnost spravovat Vaše objednávky.

  Vaše údaje budou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

   

  g) Vyřízení transakce

  Údaje o Vaší objednávce zpracováváme za účelem vyřízení kupní smlouvy. Údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

   

  Pro ověření věku je požadováno a zpracováno také datum narození příjemce. V souladu se zákonem o ochraně mládeže může být při předávání zásilek provedena kontrola věku.

  Vaše adresní údaje, e-mailovou adresu (oznámení o zásilce) a datum narození (ověření věku) předáváme společnosti pověřené doručováním. Pokud si to budete přát, předáme společnosti pověřené doručováním také vaše telefonní číslo.  Vaše údaje o transakci (jméno, datum objednávky, způsob platby, datum odeslání a/nebo přijetí, částka a příjemce, bankovní údaje nebo případně údaje o kreditní kartě) předáváme poskytovateli platebních služeb pověřenému zpracováním platby.

  Vaše telefonní číslo je zaznamenáno výhradně za účelem bezproblémového odeslání. To bude předáno našemu poskytovateli expedičních služeb PPL, aby vás mohl v případě potřeby kontaktovat přímo. 

  h) Využívání poskytovatelů platebních služeb (platební služby)

  Zpracování dat pro zpracování plateb

  Při zpracování plateb v našem internetovém obchodě spolupracujeme s těmito partnery: poskytovateli technických služeb, úvěrovými institucemi, poskytovateli platebních služeb.

  Zpracování dat pro zpracování transakcí

  V závislosti na zvolené platební metodě, předáváme údaje nezbytné pro zpracování platební transakce našim poskytovatelům technických služeb, kteří pro nás pracují v rámci zpracování objednávky, nebo pověřeným úvěrovým institucím nebo vybranému poskytovateli platebních služeb, pokud to je nezbytné pro zpracování platby. To slouží k plnění smlouvy v souladu s (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). V některých případech poskytovatelé platebních služeb shromažďují údaje potřebné ke zpracování platby sami, například na svých vlastních webových stránkách nebo prostřednictvím technické integrace do procesu objednávání. V tomto ohledu platí prohlášení o ochraně údajů příslušného poskytovatele platebních služeb. Pokud máte nějaké dotazy týkající se našich partnerů ohledně zpracování plateb a základu naší spolupráce s nimi, použijte prosím možnost kontaktu popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů.

  Zpracování údajů za účelem předcházení podvodům a optimalizace našich platebních procesů.

  V případě potřeby poskytujeme našim poskytovatelům služeb další údaje, které používají společně s údaji nezbytnými pro zpracování platby jako naši smluvní zpracovatelé za účelem předcházení podvodům a optimalizace našich platebních procesů (např. fakturace, zpracování sporných plateb, podpora pro účetnictví), a to podle čl. 6 odst. 1 písm.

  aa) Platby přes Shopify

  Využíváme poskytovatele platebních služeb "Shopify Payments", 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Pokud si vyberete platební metodu nabízenou prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Shopify Payments, zpracování plateb provádí poskytovatel technických služeb Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko, kterému poskytujeme informace, které jste poskytli během procesu objednávky, spolu s informacemi o Vaší objednávce (jméno, adresa, číslo účtu, kód banky, případně číslo kreditní karty, fakturovaná částka, měna a číslo transakce) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Vaše údaje budou předány pouze za účelem zpracování plateb u společnosti Stripe Payments Europe Ltd. a pouze v rozsahu nezbytném pro tento účel. Další informace o ochraně osobních údajů společnosti Shopify Payments naleznete na následující internetové adrese: https://www.shopify.com/legal/privacy.

  Informace o ochraně osobních údajů společnosti Stripe Payments Europe Ltd. najdete zde: https://stripe.com/de/privacy.
   
  bb) Zpracování plateb prostřednictvím Paypal
   
  Máte možnost provést platbu prostřednictvím poskytovatele Paypal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, Lucembursko). Za tímto účelem budete přesměrováni na příslušné webové stránky poskytovatele, abyste se ověřili v příslušných obchodech a autorizovali platbu. Za účelem zpracování platby předáváme pouze údaje, které poskytovatelé potřebují pro splnění své smlouvy (provedení Vaší platby). Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Další informace o zpracování údajů a uplatnění Vašich práv naleznete na adrese https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.
   
  cc) Zpracování plateb prostřednictvím Wallee
   
  Ke zpracování plateb objednávek zadaných prostřednictvím našich webových stránek využíváme služeb společnosti Wallee Group AG, Neuwiesenstrasse 15, CH 8400 Winterthur. Přitom se zpracovává jméno, příjmení, adresa, v závislosti na zvoleném způsobu platby údaje o platební kartě nebo číslo účtu a další údaje o objednávce, jakož i hlavičky HTTP (IP adresa, informace o prohlížeči, odkaz). Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, protože zpracování platby slouží k plnění smlouvy. V souladu s požadavky obchodního a daňového práva jsou potřebné údaje námi uchovávány v blokované podobě po dobu deseti let počínaje rokem následujícím po objednávce a jsou znovu zpracovávány pouze v případě úřední kontroly. Další informace o ochraně osobních údajů naleznete na https://wallee.com/legal/datenschutzhinweise.

  i) Analýza webových stránek a marketing

  aa) Performance Media

  Na našich webových stránkách používáme službu Performance Media společnosti Performance Advertising GmbH, Gorch-Fock-Wall 1a, 20354 Hamburg ("Performance Media"). Společnost Performance Media zpracovává následující údaje: IP adresa, Cookie – ID, ID uživatelů, ID objednávek. V rámci e-mailového marketingu zpracovává společnost Performance Media také Vaši e-mailovou adresu, jméno, adresu a telefonní číslo, pokud jste nám je dobrovolně poskytli. Data jsou přenášena na servery společnosti Performance Media. Toto zpracování údajů probíhá z důvodu našeho převažujícího zájmu na optimálním zhodnocení naší online nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

  bb) Taboola

  Na našich webových stránkách používáme službu Taboola společnosti Taboola Inc, 1115 Broadway, 7th Floor, New York, New York 10010, USA ("Taboola"). Taboola zpracovává následující data: cílová stránka, následná stránka, navštívené stránky, kliknutí, údaje o přeměně stavu uživatele. Toto zpracování údajů probíhá z důvodu našeho převažujícího zájmu na optimálním zhodnocení naší online nabídky podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Data jsou přenášena na servery společnosti Taboola v USA.

  Další informace o ochraně údajů naleznete na adrese:

  https://www.taboola.com/privacy-policy

  cc) Plista

  Na našich webových stránkách používáme službu Plista, společnosti Plista GmbH, Torstraße 33-35, 10119 Berlin (“Plista”). Plista zpracovává následující data: IP adresy, Cookie-ID, ID reklam, ID objednávek a další online identifikátory. Tyto údaje jsou přenášeny na server společnosti Plista, kde jsou pseudonymizovány. Toto zpracování údajů probíhá z důvodu našeho převažujícího zájmu na optimálním zhodnocení naší online nabídky podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

  dd) VWO

  Na našich webových stránkách používáme službu VWO, společnosti Wingify Software Private Limited, E-170, Antriksh Apartments, Sector-14, Rohini, Delhi 110085, India ("VWO").

  Zpracování údajů probíhá z důvodu našeho převažujícího zájmu na optimálním zhodnocení naší online nabídky podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Tyto údaje jsou přenášeny na server společnosti VWO v Indii.

  Další informace o ochraně údajů najdete na adrese https://vwo.com/privacy-policy/.

  ee) CloudFlare

  Na našich webových stránkách se jako CDN ("Content Delivery Network") používá webová služba společnosti CloudFlare Inc, 101 Townsend St, 94107 San Francisco, USA (dále jen CloudFlare). Tyto údaje používáme k zajištění plné funkčnosti našich webových stránek. V této souvislosti může Váš prohlížeč předávat společnosti CloudFlare osobní údaje. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem spočívá v zabezpečení těchto webových stránek a optimalizaci doby načítání. Údaje jsou vymazány, jakmile je splněn účel jejich shromažďování.

  Další informace o ochraně údajů naleznete na adrese:

  https://www.cloudflare.com/security-policy/

  ff) LiquidM

  Na našich webových stránkách využíváme služby společnosti LiquidM Technology GmbH, Rosenthalerstr. 36, 10178 Berlin. LiquidM zpracovává následující data: IP adresy, ID souborů cookie, ID reklam, ID objednávek a další online identifikátory. Údaje jsou přeneseny na servery společnosti LiquidM a pseudonymizovány. Ke zpracování údajů dochází z důvodu našeho převažujícího zájmu na optimálním marketingu naší online nabídky podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

  Další informace o ochraně údajů naleznete na adrese: https://liquidm.com/privacy-policy/.

  gg) Cookies

  K umožnění používání určitých funkcí používáme tzv. cookies. Jedná se o krátké datové balíčky, které jsou uloženy v koncovém zařízení a vyměňovány s jinými poskytovateli. Některé soubory cookies, které používáme, se vymažou ihned po zavření prohlížeče (tzv. relační soubory cookies). Jiné soubory cookies zůstávají ve Vašem koncovém zařízení a umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při další návštěvě (trvalé soubory cookies). Všechny soubory cookies uložené v koncovém zařízení můžete vymazat a v běžných prohlížečích nastavit, aby se soubory cookies neukládaly. V takovém případě je možné, že budete muset při každé návštěvě těchto webových stránek znovu provést některá nastavení a smířit se s tím, že některé funkce mohou být omezeny.

  Soubory cookies používáme v souvislosti s následujícími funkcemi:

  (I) Google Analytics

  Používáme Google Analytics, službu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Společnost Google k tomuto účelu používá určité soubory cookies. Informace vygenerované cookies o Vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Uložené informace používáme k vyhodnocování Vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek. Takto získané údaje zpracováváme na základě našeho převažujícího zájmu na optimálním zhodnocení naší online nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Společnost Google nebude spojovat Vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici.

  Rádi bychom upozornili, že tyto webové stránky používají službu Google Analytics s rozšířením "anonymizeIp()". Tím se zkrátí IP adresy před jejich přenosem na server v USA. Přímý osobní odkaz v souvislosti s uloženými údaji je tedy obecně vyloučen. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa přenesena na server v USA a tam zkrácena.

  Shromažďování údajů můžete kdykoli s platností do budoucna odvolat pomocí doplňku pro deaktivaci služby Google Analytics v prohlížeči na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

  Vezměte prosím na vědomí také informace o používání údajů společností Google v síti Google Partner Network na adrese:

  • http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/
  • https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de

  Další informace o ochraně údajů naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

  (II) New Relic

  Používám software NewRelic, který nám umožňuje analýzu Vašeho používání webových stránek. Informace uložené pomocí souborů cookies o Vašem používání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) jsou přenášeny na server společnosti NewRelic v USA. Údaje zpracováváme na základě našeho převažujícího zájmu na optimálním zhodnocení naší online nabídky podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

  Společnost NewRelic bude používat uložené informace k vyhodnocování Vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu.

  Další informace o ochraně údajů u společnosti NewRelic najdete na adrese:

  https://newrelic.de/termsandconditions/privacy

  (III) Doubleclick by Google

  Používáme službu Doubleclick by Google, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Doubleclick umožňuje partnerům společnosti Google zobrazovat personalizovanou reklamu na základě Vašeho chování na internetu. Společnost Google nastavuje soubory cookies na Vašem koncovém zařízení za účelem poskytování služby. Společnost Google přitom zpracovává údaje o tom, které reklamy byly zobrazeny ve Vašem prohlížeči nebo na které reklamy, produkty či obsah jste klikli, a předává je serveru společnosti Google v USA. Takto získané údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

  Shromažďování údajů můžete kdykoli odříct s platností do budoucna kliknutím na tento odkaz: https://adssettings.google.com/ deaktivovat personalizovanou reklamu pro jednu relaci nebo nainstalovat deaktivační doplněk pro prohlížeče, který deaktivuje soubor cookies pro reklamní preference: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.

  Další informace o ochraně údajů naleznete na adrese:

  https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

  (IV) Google AdWords

  Na našich webových stránkách používáme Google ADWords, online reklamní program společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google"). Součástí této služby je tzv. Conversion-Tracking. Když kliknete na reklamu umístěnou společností Google, nastaví se soubor cookies. Tyto soubory cookies ztrácejí platnost po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci uživatele. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a platnost souboru cookies ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Údaje shromážděné pomocí konverzního souboru cookies se používají k sestavování statistik pro zákazníky AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí, a zpracováváme je na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu na optimálním marketingu naší online nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Proti shromažďování údajů můžete kdykoli s platností do budoucna vznést námitku, a to tak, že prostřednictvím svého internetového prohlížeče v uživatelském nastavení deaktivujete soubor cookies pro sledování konverzí společnosti Google.

  Další informace o ochraně údajů naleznete na adrese:

  https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

  (V) esome

  Pro řízení a realizaci našich reklamních kampaní pověřujeme mimo jiné společnost esome advertising technologies GmbH, Hohe Bleichen 11, 20354 Hamburg ("esome"). esome může v případě potřeby naším jménem využívat technologie od následujících poskytovatelů služeb:

  hh) Hotjar

  Službu Hotjar používáme k lepšímu pochopení potřeb našich uživatelů a k optimalizaci nabídky na těchto webových stránkách. Hotjar používá soubory cookies a další technologie ke shromažďování informací o chování našich uživatelů a jejich zařízeních. Jedná se o IP adresu zařízení v anonymizované podobě, velikost obrazovky, typ zařízení (Unique Device Identifier), informace o používaném prohlížeči a poloze (pouze země).

  Hotjar tyto informace ukládá do pseudonymizovaného profilu uživatele. Společnost Hotjar ani my tyto informace nepoužíváme k identifikaci jednotlivých uživatelů, ani je nespojujeme s jinými údaji o jednotlivých uživatelích. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

  Ukládání uživatelského profilu a informací o vaší návštěvě našich webových stránek společností Hotjar, jakož i nastavení sledovacích souborů cookies společnosti Hotjar na jiných webových stránkách, můžete zrušit kliknutím na tento odkaz pro odmítnutí: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

  Adition

  V oblasti poskytování reklamních materiálů používá společnost esome v případě potřeby technologii zobrazování reklam společnosti ADITION technologies AG. Součástí těchto podmínek jsou proto také následující ustanovení o ochraně údajů: https://www.adition.com/datenschutz/. Chcete-li zrušit používání této služby, postupujte podle pokynů na této stránce: https://www.adition.com/datenschutz/.

  Appnexus

  V oblasti poskytování reklamy se společnost esome v případě potřeby spoléhá na reklamu založenou na zájmech od společnosti Appnexus. Součástí těchto podmínek jsou proto také následující zásady ochrany osobních údajů: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy. Chcete-li vznést námitku proti používání této služby, postupujte podle pokynů na výše uvedené stránce.

  criteo

  Pro účely zobrazování cílené a zájmově orientované reklamy na webových stránkách v rámci reklamní sítě Criteo využíváme také službu Criteo (Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Paris/France).

  Odhlášení: Opakovanému cílení ze strany společnosti Criteo v prohlížečích, které používáte, můžete zabránit podle pokynů na adrese https://www.criteo.com/de/privacy (tam v části "Uživatelské volby"/ Dynamic retargeting).

  ii) Pronájem adresy

  Někdy předáváme Vaše poštovní kontaktní údaje smluvním partnerům z oblasti distančního a adresního obchodu, které jsme pečlivě vybrali, aby Vás i oni mohli informovat o svých produktech. Vaše jména a adresní údaje (ale nikdy ne e-mailové adresy nebo telefonní čísla) jsou předávány analytikům pro výběr dat, agenturám pro segmentaci a třídění dat, adresním databázím a adresním agenturám. Tyto společnosti nám také za účasti dalších poskytovatelů služeb pomáhají analyzovat naši zákaznickou základnu a identifikovat potenciální nové zákazníky pro nás i pro jiné zásilkové společnosti a také přizpůsobit naše marketingové aktivity tak, aby pro Vás byly relevantní.

  Toto zpracování údajů za účelem přímé reklamy probíhá na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

  jj) Oznámení prohlížeče

  Pokud si aktivujete upozornění v prohlížeči pro tuto webovou stránku prostřednictvím služby "signalize", použije se funkce Vašeho internetového prohlížeče, která Vám tato upozornění poskytne. Při odesílání zpráv se přenášejí pouze anonymní nebo pseudonymní údaje. V závislosti na konfiguraci webové stránky to může být:

  Identifikační hodnota: náhodně vygenerovaná anonymní nebo pseudonymní hodnota (příklad: 108bf9a85547edb1108bf9a85547edb1), která je uložena v Tracking-Cookie ID a umožňuje identifikovat a načíst volající prohlížeč a v něm provedená nastavení oznámení.

  Pseudonymizované cifry k identifikaci přístroje nebo uživatele:

  Údaje jsou zpracovávány pouze za účelem doručování a provádění oznámení, ke kterým jste se přihlásili. Žádáme Vás o souhlas s ukládáním těchto údajů. V tomto případě je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Příjem oznámení můžete kdykoli odmítnout prostřednictvím nastavení prohlížeče. Informace o odhlášení webových push oznámení pro příslušné prohlížeče naleznete zde: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera a Microsoft Edge.

  Aby pro Vás byla oznámení prohlížeče obsahově smysluplná, používáme preference shromážděné na základě pseudonymního uživatelského profilu pomocí Tracking-Pixel a spojujeme Vaše ID oznámení s uživatelským profilem webové stránky výhradně za účelem personalizovaného zasílání zpráv. Technologie sledování se také používá ke statistické analýze preferencí souvisejících s oznámeními naším jménem. To nám umožňuje zjistit, zda bylo oznámení doručeno, a pokud ano, zda na něj bylo kliknuto. Takto získané údaje zpracovává a ukládá naším jménem společnost etracker GmbH výhradně v Německu, a proto podléhají přísným německým a evropským zákonům a normám na ochranu údajů. etracker byl v tomto ohledu nezávisle auditován a certifikován a je oprávněn nést pečeť ochrany údajů ePrivacyseal.

  Zpracování údajů za účelem statistické analýzy oznámení a lepšího přizpůsobení budoucích oznámení zájmům příjemců vychází z našeho oprávněného zájmu na personalizované přímé reklamě podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Protože je pro nás soukromí našich návštěvníků velmi důležité, údaje, které mohou odkazovat na konkrétní osobu, jako je IP adresa, přihlašovací údaje nebo identifikátory zařízení, jsou co nejdříve anonymizovány nebo pseudonymizovány. Přímý odkaz na osobu je tedy vyloučen. Údaje nebudou použity žádným jiným způsobem ani předány třetím stranám.

  Výše uvedené zpracování údajů můžete kdykoli odmítnout zde: privacy@vicampo.de.

  kk) Consentric Technologie

  Tato webová stránka používá technologii Consentric společnosti Deutsche Post AG k určení statistických parametrů pro použití médií napříč médii. Za tímto účelem byla Vaše uložená doručovací nebo fakturační adresa přiřazena tzv. mikrobuňce společnosti Deutsche Post Direkt GmbH u partnera Deutsche Post AG a toto číselné označení bylo uloženo v zašifrované podobě u jiného poskytovatele služeb. Právním základem pro toto použití adresy je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Kromě toho se s Vaším souhlasem ukládají do počítače nebo jiného zařízení, které používáte, soubory cookies. IP adresy jsou v procesu okamžitě analyzovány a nejsou ukládány. Pomocí souboru cookies lze rozpoznat, že jste navštívili webovou stránku, která se účastní měření. Tyto informace jsou pak shromažďovány na základě již zmíněné mikrobuňky, a proto je již nelze přiřadit k jednotlivým osobám jako souhrnné informace a lze je použít pro dialogové marketingové kampaně.

  Jednotliví uživatelé nejsou v žádném případě identifikováni jménem. Jejich anonymita zůstává chráněna. Odmítnout zpracování údajů v rámci popsaného postupu můžete pod následujícím odkazem: https://pixel.consentric.de/optout.

  Upozornění: Pouze pomocí souboru cookies, který je pro Vás nastaven, lze rozpoznat, že si nepřejete být v budoucnu zaznamenáváni. Pokud odstraníte všechny soubory cookies, bude odstraněn i tento soubor cookies. V tomto případě bychom Vás rádi požádali, abyste znovu vyjádřili nesouhlas s účastí v řízení. Tento postup byl vyvinut v souladu s ochranou osobních údajů a byl oceněn pečetí ochrany osobních údajů společností ADCERT Privacy Audit GmbH http://www.adcert.eu.

  ll) intelliAd Medie GmbH

  Tyto webové stránky využívají službu webové analýzy společnosti intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Mnichov. Anonymizované údaje o používání jsou zpracovávány a ukládány v agregované podobě za účelem návrhu a optimalizace těchto webových stránek podle poptávky. Při sledování pomocí služby intelliAd se soubory cookies ukládají lokálně. Máte právo toto zpracování Vašich uživatelských údajů odmítnout. K tomu použijte tuto funkci intelliAd Opt-Out: https://login.intelliad.com/optout.php.

  mm) M, P, NEWMEDIA

  Tyto webové stránky používají technologii Retargeting společnosti M,P,NEWMEDIA, GmbH, Hindenburgstr. 45, 71638 Ludwigsburg. To umožňuje zacílit na návštěvníky našich webových stránek personalizovanou reklamu, která se vztahuje k jejich zájmům. Reklamní materiály se zobrazují na základě analýzy chování uživatelů pomocí souborů cookies. Právním základem pro toto použití je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

  Pokud si nepřejete dostávat od společnosti M, P, NEWMEDIA další reklamu založenou na používání, můžete odmítnout pod následujícím odkazem a deaktivovat tak shromažďování údajů: https://www.mp-newmedia.com/opt-out.

  Chcete-li obecně vyjádřit nesouhlas s používáním souborů cookies ve svém počítači, můžete nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby se v budoucnu do Vašeho počítače neukládaly žádné další soubory cookies nebo aby se již uložené soubory cookies vymazaly. Pokud obecně vyjádříte nesouhlas s ukládáním souborů cookies, nebudete se již podílet na opětovném cílení společnosti M, P, NEWMEDIA.

  Další informace o ochraně osobních údajů naleznete na adrese: https://www.mp-newmedia.com/datenschutz.

  nn) Papertrail

  Používáme Software Papertrail od společnosti SolarWinds Worldwide, LLC, 7171 Southwest Parkway, Austin, Texas 78735 Spojené státy.

  Papertrail zpracovává chybové zprávy s aktuálním chybovým kontextem, ID uživatele a IP adresou a poskytuje tak shromážděný přehled tzv. souborů protokolu. Soubory protokolu zaznamenávají chování uživatelů.

  Údaje zpracováváme na základě našeho převažujícího zájmu na optimálním zhodnocení naší online nabídky podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

  Další informace o ochraně údajů naleznete na adrese: https://www.solarwinds.com/de/legal/privacy.

  oo) Referral Candy

  Tyto webové stránky používají nástroj „Referral Candy“ (Anafore Pte. Ltd) k realizaci programu doporučování, právním základem je čl. 6 odst. 1 bod 1. písm. f) GDPR.

  Za tímto účelem jsou shromažďovány následující údaje:

  -   E-mailová adresa

  -   Jméno (nepovinné)

  Bližší informace naleznete v ustanoveních o ochraně údajů na adrese:

  https://www.referralcandy.com/privacy/

  Údaje související s tímto nástrojem vymažeme po 6 měsících, po nichž jejich úschova již není nezbytná, nebo zpracování omezíme v případě, že jsme zákonem povinni k úschově těchto údajů.

  Jestliže dáte ke zpracování Vašich osobních údajů souhlas, můžete jej kdykoli odvolat. Odvolání zašlete na adresu info@vinokral.cz. Vaše údaje budou přeneseny na server https://aws.amazon.com/, v USA, za účelem realizace programu doporučování. Se společností Referral Candy (Anafore Pte. Ltd) jsme uzavřeli formální smluvní dohody o předávání Vašich osobních údajů. Na žádost můžete obdržet kopii standardních smluvních doložek EU. Vaši žádost můžete zasílat na následující e-mailovou adresu: info@vinokral.cz.

  pp) Seznam.cz

  Seznam.cz vyhodnocuje pouze základní uživatelské aktivity nebo aktivity prohlížeče, aniž by o nich požadoval jakékoliv další informace. Nikdy tedy nejsou používány ani shromažďovány údaje, které by uživatel používal nebo poskytoval.
  Cílové informace nejsou nikdy propojeny s účtem na Seznam.cz. Seznam.cz zpracované údaje uchovává pouze po omezenou dobu a anonymizuje je. Žádné z údajů nejsou předávány třetím stranám. Údaje jsou pečlivě zabezpečeny a jsou přístupné pouze oprávněným zaměstnancům.
  Informace o souborech cookies používaného prohlížeče nepředstavují osobní údaje. Cílenou reklamu lze použít až ve chvíli, kdy je v adresáři pro cílenou reklamu alespoň 30 uživatelů. Tím je zajištěno, že není možný cílený reklamní přístup k jednotlivým uživatelům.
  Více informací naleznete na stránce o ochraně osobních údajů společnosti Seznam.cz.

   

  j) Integrace externího obsahu

   Používáme externí dynamický obsah za účelem optimalizace prezentace a nabídky našich webových stránek. Při návštěvě webových stránek bude automaticky prostřednictvím rozhraní API odeslán požadavek na server příslušného poskytovatele obsahu, při kterém jsou přeneseny určité údaje ze záznamu (např. IP adresa uživatele). Dynamický obsah je poté přenesen a zobrazen na našich webových stránkách. Externího obsahu využíváme v souvislosti s následujícími funkcionalitami:

   aa) Google Fonts:

   Abychom učinili návštěvu našich webových stránek atraktivní, používáme externí písma Google-Fonts. Při návštěvě stránky se písma načtou ze serverů společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google"). Při tom společnost Google neukládá ve Vašem prohlížeči žádné soubory cookies. Podle našich informací je ale do společnosti přenesena a uložena IP adresa koncového zařízení uživatele. Toto zpracování je prováděno na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu na optimálním zhodnocení naší nabídky podle čl 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

   Další informace o ochraně údajů naleznete na adrese:

   https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

   bb) Google Maps

   Na našich webových stránkách používáme mapovou službu Google Maps od společnosti Google, abychom Vám mohli dát k dispozici interaktivní mapu. Při zobrazení mapy jsou přenášeny údaje včetně Vaší IP adresy a místa na server společnosti Google ve Spojených státech, kde jsou uloženy. Toto zpracování je prováděno na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu na optimálním zhodnocení naší online nabídky podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

   Další informace o ochraně údajů naleznete na adrese:

   https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

   cc) Nabídka voucheru

   Pokud máte zájem o nabídku voucheru od společnosti Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Straße 6, 76135 Karlsruhe (Sovendus), a kliknete na banner s voucherem, předáme společnosti Sovendus Vaše oslovení, jméno a e-mailovou adresu v zašifrované podobě za účelem přípravy voucheru. Ještě předtím je předána IP adresa, kterou společnost Sovendus používá výhradně pro účely zabezpečení dat a která je obvykle po sedmi dnech anonymizována. Pro účely fakturace navíc předáváme společnosti Sovendus číslo objednávky, hodnotu objednávky s měnou, ID relace, kód kupónu a časové razítko v pseudonymizované podobě. Toto zpracování údajů je založeno na našem převažujícím oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR. Další informace o zpracování Vašich údajů společností Sovendus naleznete v online informacích o ochraně osobních údajů na adrese www.sovendus.de/datenschutz.

   dd) Facebook Connect

   Na naše stránky se můžete přihlásit pomocí služby Facebook Connect. V tomto případě není nutná žádná další registrace. Při registraci budete přesměrováni na stránku Facebooku, kde se můžete přihlásit pomocí svých uživatelských údajů.

   Když se přihlásíte přes Facebook, naše služby jsou propojeny s Vaším uživatelským profilem na Facebooku. Prostřednictvím tohoto odkazu jsou nám automaticky předávány následující informace ze společnosti Facebook:

   -   Uživatelské jméno

   -   E-mailová adresa

   Tyto údaje zpracováváme na základě Vašeho předchozího souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

   Kromě toho Vám Facebook poskytuje možnost přístupu k Vašim kontaktům, pokud se pomocí těchto služeb ověříte. Toho však nevyužíváme.

   Rádi bychom Vás upozornili, že používání přihlášení do Facebooku může vést k tomu, že Facebook bude shromažďovat osobní údaje a používat je. Tyto procesy jsou ale na odpovědnosti společnosti Facebook a my je nemůžeme ovlivnit.

   Prosím, vezměte na vědomí tyto uživatelské podmínky a zásady ochrany údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

   ee) Ucházení se o zaměstnání

   Pokud se na nás obrátíte, abyste nám zaslali svou žádost o zaměstnání, např. e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, budou Vaše údaje (např. jméno, e-mailová adresa, požadované místo výkonu práce, pokud jste jej uvedli), Vaše zpráva a předložené dokumenty žádosti zpracovány výhradně za účelem zpracování a vyřízení Vaší žádosti o zaměstnání. Právním základem pro zpracování údajů je především § 26 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz, spolkový zákon o ochraně údajů). Podle toho je přípustné zpracovávat údaje potřebné v souvislosti s rozhodnutím o vzniku pracovního poměru.

   Pokud jsou údaje po ukončení procesu podávání žádostí vyžadovány pro právní stíhání, může být zpracování údajů provedeno za účelem ochrany našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, konkrétně pro uplatnění nebo obhajobu nároků.

   ff) Odkazy na externí webové stránky

   Naše webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Pokud kliknete na odkaz, budete přesměrováni na příslušné webové stránky.

   Zásady ochrany osobních údajů jednotlivých poskytovatelů si můžete přečíst zde:

   Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

   Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

   Twitter: https://twitter.com/de/privacy

   Xing: https://privacy.xing.com/

   Další informace k tématu "Odpovědnost za odkazy" naleznete v našich Všeobecných obchodních podmínkách: https://www.vinokral.cz/pages/smluvni-podminky

    

   B. Doba uložení údajů

   Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, po kterou jsou nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, nebo po dobu, po kterou byl Vámi udělený souhlas odvolán. Pokud je třeba dodržet zákonné povinnosti uchovávání, může být doba uchovávání určitých údajů až 10 let bez ohledu na účel zpracování.

   a) Vaše dotčená práva

   aa) Informace

   Na požádání Vám kdykoliv a bezplatně poskytneme informace o všech osobních údajích, které o Vás uchováváme.

   bb) Oprava, výmaz, omezení zpracování (blokování), námitka

   Pokud již nesouhlasíte s uchováváním svých osobních údajů nebo pokud se tyto údaje staly nesprávnými, zajistíme na základě příslušného pokynu vymazání nebo zablokování Vašich údajů nebo provedeme nezbytné opravy (pokud je to podle platných právních předpisů možné). Totéž platí, pokud máme v budoucnu zpracovávat údaje pouze omezujícím způsobem.

   cc) Přenositelnost údajů

   Na požádání Vám poskytneme Vaše údaje v běžném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, abyste je mohli předat jiné odpovědné straně, pokud si to budete přát.

   dd) Právo na stížnost

   Existuje právo na stížnost k dozorovému úřadu, kterým je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů:

   https://www.uoou.cz/chci-podat-stiznost-na-spravce-nebo-zpracovatele/ds-4454/p1=4454

   ee) Právo odvolat souhlas s účinností do budoucna

   Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Vaše odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování do okamžiku odvolání.

   ff) Omezení

   Na údaje, u nichž nejsme schopni identifikovat subjekt údajů, např. pokud byly anonymizovány pro účely analýzy, se výše uvedená práva nevztahují. Informace, vymazání, zablokování, oprava nebo předání jiné společnosti je možné v souvislosti s těmito údaji, pokud nám poskytnete další informace, které nám umožní Vaši identifikaci.

   gg) Uplatňování Vašich dotčených práv

   Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, chcete-li nám poskytnout informace, opravit, zablokovat, vznést námitku nebo vymazat údaje, nebo si přejete, aby Vaše údaje byly předány jiné společnosti, obraťte se na adresu privacy@vicampo.de.

    

   Co jsou to soubory cookies?

   Soubory cookies a podobné technologie jsou velmi malé textové dokumenty nebo části kódu, které často obsahují jedinečný identifikační kód. Když navštívíte webovou stránku nebo použijete mobilní aplikaci, počítač požádá Váš počítač nebo mobilní zařízení o povolení uložit tento soubor do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení a přistupovat k informacím. Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookies a podobných technologií mohou zahrnovat datum a čas Vaší návštěvy a způsob, jakým používáte konkrétní webové stránky nebo mobilní aplikaci.

   Proč používáme soubory cookies?

   Soubory cookies zajišťují, že během návštěvy našeho internetového obchodu zůstanete přihlášeni, všechny položky ve Vašem nákupním košíku zůstanou uloženy, můžete bezpečně nakupovat a webové stránky budou i nadále bez problémů fungovat. Soubory cookies nám také umožňují zjistit, jak jsou naše webové stránky používány a jak je můžeme vylepšit. Kromě toho mohou být v závislosti na Vašich preferencích použity naše vlastní soubory cookies, které Vám zobrazí cílenou reklamu odpovídající Vašim osobním zájmům.

   Jaké soubory cookies používáme?

   Nezbytné soubory cookies

   Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. Pomocí těchto souborů cookies lze provést některé z následujících akcí:

   -   Uložit položky do nákupního košíku pro online nákupy

   -   Uložit předvolby souborů cookies pro tuto webovou stránku

   -   Uložit jazykové preference

   -   Přihlásit se na náš portál.

   Výkonnostní soubory cookies

   Tyto soubory cookies se používají ke shromažďování statistických informací o používání našich webových stránek a nazývají se také analytické soubory cookies. Tyto údaje používáme ke zlepšení výkonu a optimalizaci webových stránek.

   Funkční soubory cookies

   Tyto soubory cookies umožňují návštěvníkům našich webových stránek více funkcí. Mohou být nastaveny našimi externími poskytovateli služeb nebo našimi vlastními webovými stránkami. Pokud tuto kategorii přijmete, mohou, ale nemusí být povoleny následující funkce: služby chatu v reálném čase, sledování online videí, tlačítka pro sdílení na sociálních sítích, registrace na sociálních sítích na našich webových stránkách.

   Reklamní / sledovací soubory cookies

   Tyto soubory cookies nastavují externí reklamní partneři a používají se k profilování a sledování údajů na různých webových stránkách. Pokud tyto soubory cookies přijmete, můžeme na základě Vašeho uživatelského profilu a preferencí zobrazovat naši reklamu na jiných webových stránkách. Tyto soubory cookies také ukládají údaje o tom, kolik návštěvníků vidělo nebo kliklo na naše reklamy, aby bylo možné optimalizovat reklamní kampaně.

   Jak mohu vypnout nebo odebrat soubory cookies?

   Můžete se odhlásit ze všech souborů cookies kromě těch nezbytných. V nastavení prohlížeče můžete změnit nastavení blokování souborů cookies. Ve většině prohlížečů najdete vysvětlení, jak to provést, v takzvané "nápovědě". Pokud však soubory cookies zablokujete, je možné, že nebudete moci využívat všechny technické funkce našich webových stránek a může to mít negativní dopad na Váš uživatelský zážitek.

   Usnadnili jsme Vám správu souhlasů.

   Pokud si chcete prohlédnout kontrolu souhlasu, obraťte se na správce webu.

   Soubory cookies, které používáme na našich webových stránkách

    

   Tyto zásady používání souborů cookies byly vytvořeny a aktualizovány společností CookieFirst.com.

   Aktualizováno: 17.07.2021 05:50