Všeobecné obchodní podmínky online prodeje

§ 1 Obecná ustanovení, rozsah obchodních podmínek

1.1 Veškeré dodávky a služby internetového obchodu Weinfürst, provozovaném společností Vicampo.de GmbH, zastoupenou jednateli Christianem Frickem, se sídlem Taunusstrasse 57, 55118 Mainz, SRN (dále jen "Vicampo"), se řídí výhradně těmito Všeobecnými obchodními podmínkami ve znění platném v době objednávky.

1.2 Zakázníci jsou ve smyslu těchto obchodních podmínek výhradně soukromí spotřebitelé (ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele) a výslovně ne podnikatelé. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která s námi uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Podnikatelé ve smyslu těchto podmínek jsou fyzické nebo právnické osoby, které při uzavírání smlouvy s námi jednají v rámci své podnikatelské nebo samostatné výdělečné činnosti.

§ 2 Uzavření smlouvy a její plnění

2.1 Nabídka v našem internetovém obchodě pro Vás představuje závaznou nabídku na uzavření smlouvy s námi. Tuto nabídku můžete přijmout zadáním objednávky. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy nám odešlete svou objednávku.

2.2 Jakmile najdete požadovaný produkt, můžete si jej nezávazně prohlédnout kliknutím na název nebo obrázek produktu. Kliknutím na pole "nákupní košík" můžete produkt vložit do nákupního košíku. Obsah nákupního košíku si můžete kdykoli nezávazně prohlédnout kliknutím na pole "Do nákupního košíku". Produkty můžete z košíku odstranit kliknutím na symbol "X" nebo změnit jejich množství kliknutím na grafické symboly [+] a [-]. Pokud chcete zakoupit produkty v nákupním košíku, klikněte na tlačítko "K pokladně" na stránce "Nákupní košík". V dalším průběhu objednávkového procesu budete mít možnost založit si zákaznický účet, zadáte údaje o objednávce a vyberete požadovaný způsob dopravy a platby. Během procesu objednávání se Vám v přehledu objednávek zobrazí přehled údajů o Vaší objednávce, kde můžete všechny údaje zkontrolovat a znovu změnit. Chyby při zadávání můžete také opravit tím, že se v prohlížeči vrátíte zpět nebo zrušíte proces objednávky a začnete znovu od začátku. Chcete-li dokončit nákup, musíte přijmout naše všeobecné obchodní podmínky a kliknout na tlačítko "Koupit" nebo "Zaplatit nyní" (pro platební metody kreditní karta a PayPal). Tím se nám Vaše objednávka odešle.

2.3 Při objednávce v našem internetovém obchodě je smlouva uzavřena s:

 • Vicampo.de GmbH
 • Taunusstraße 57 55118 Mainz (Mohuč)
 • Telefon: +420 225 985 777
 • Fax: +49 (0) 6131 - 30 29 399
 • E-mail: info@vinokral.cz
 • Jednatelé: Christian Fricke
 • Zápis do obchodního rejstříku: HRB 44108, Okresní soud Mainz (Mohuč)

 

§ 3 Právo spotřebitelů na odstoupení od smlouvy

Následující právo na odstoupení od smlouvy mohou uplatnit pouze spotřebitelé:

- Storno podmínky
- Právo na odstoupení

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali poslední zboží.
Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat (Vicampo.de GmbH, Taunusstrasse 57, 55118 Mainz, tel.: +420 225 985 777, e-mail: info@vinokral.cz) prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který ale není povinný.
Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení
Odstoupíte-li od této smlouvy, musíme vám bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme). Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s Vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě Vám nebudou z důvodu vrácení kupní ceny účtovány poplatky. Zboží si vyzvedneme na naše náklady.
Snížení hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že ke snížení hodnoty došlo v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy
Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy uzavřené na dálku na dodání zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v uzavřeném obalu, pokud zákazník porušil původní uzavřený obal.
Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy o dodání zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo jehož doba použitelnosti by byla rychle překročena.


§ 4 Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy 

(Pokud si přejete od smlouvy odstoupit, vyplňte a zašlete nám zpět tento formulář).


Pro:

 • Vínokrál prostřednictvím Vicampo.de GmbH
 • Taunusstraße 57
 • 55118 Mainz
 • Telefon: +420 225 985 777
 • Telefax: +49 (0) 6131 - 30 29 399
 • E-Mail: info@vinokral.cz

 

 • Tímto odstupuji/odstupujeme od (*) smlouvy uzavřené mezi mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*):
 • následujícího zboží (*)/poskytování následující služby (*):
 • Objednáno dne (*)/přijato dne (*):
 • Jméno spotřebitele (spotřebitelů):
 • Adresa spotřebitele (spotřebitelů):
 • Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě listinné komunikace):

 

 • Datum:


(*) Nehodící se škrtněte.

 

§ 5 Ceny a náklady na dopravu

Všechny ceny zahrnují zákonnou daň z přidané hodnoty a náklady na dopravu. Výši poštovného naleznete v popisu příslušného zboží. Přeprava probíhá ze skladu Vicampo.de.


§ 6 Dodací podmínky

6.1. Zásilky jsou přepravovány dle dostupnosti společností PPL. Přehled nákladů na dopravu naleznete v často kladených dotazech.

6.2 Zboží bude odesláno do 3 až 5 dnů po obdržení platby, pokud není v nabídce uvedeno jinak.

6.3 V souladu se zákonnou úpravou ochrany nezletilých doručujeme pouze plnoletým osobám. Přepravci nepředají zboží osobám mladším 18 let.

6.4 Minimální cena objednávky je 750 Kč.


§ 7 Platební podmínky

7.1 Nabízíme Vám následující způsoby platby:
- Kreditní karta: Visa, Mastercard nebo American Express (Amex).
- Paypal. 
- Amazon Pay.


Při platbě inkasem nebo kreditní kartou bude částka z vašeho účtu odepsána do 1 až 2 dnů po obdržení objednávky. Při platbě přes Paypal nebo okamžitým převodem budete z procesu objednávky přesměrováni na platební stránky platební společnosti a platbu provedete přímo zde. Pokud platíte prostřednictvím faktury, obdržíte ji e-mailem. Částka na faktuře musí být převedena na náš účet do 10 dnů.

7.2 Veškeré dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení naším majetkem.


§ 8 Uložení textu smlouvy

Vaši objednávku a zadané údaje o objednávce ukládáme. E-mailem Vám zašleme potvrzení objednávky a následně potvrzení dodávky se všemi údaji o objednávce. Máte také možnost vytisknout si objednávku i Všeobecné obchodní podmínky před odesláním objednávky. Ke svým objednávkám máte také kdykoli přístup prostřednictvím svého zákaznického účtu.


§ 9 Záruka

9.1 Pokud jste spotřebitel a objednáváte si u nás zboží za účelem, který nesouvisí s Vaším podnikáním nebo samostatně výdělečnou činností, řídí se záruka příslušnými zákonnými ustanoveními německého práva, ledaže by ustanovení § 2165 - 2174 českého občanského zákoníku poskytla spotřebiteli vyšší právní ochranu. V takovém případě se uplatní právní úprava pro spotřebitele příznivější.    

9.2 Pokud si u nás objednáte zboží jako podnikatel, platí následující:

9.2.1 Dodané zboží je zákazník povinen zkontrolovat ihned po dodání, pokud je to v rámci běžného obchodního styku možné. Pokud se projeví vada zboží, je třeba nás o tom neprodleně informovat. Pokud nás zákazník neinformuje, má se za to, že zboží bylo akceptováno, ledaže závada nebyla při kontrole zjistitelná. Pokud je taková vada zjištěna později, musí být oznámení učiněno neprodleně po jejím zjištění, jinak se zboží považuje za akceptované i s danou vadou. Ustanovení § 377 německého obchodního zákoníku zůstává nedotčeno. Zákazník není zproštěn povinnosti prohlédnout zboží ani v případě požadavku na náhradu (regresu) ze strany podnikatele podle § 478 německého občanského zákoníku. Pokud v takových případech neprodleně neoznámí vadu uplatněnou zákazníkem, považuje se zboží za akceptované i s danou vadou.

9.2.2 Pokud se jedná o vadu, jsme oprávněni určit druh následného plnění s ohledem na druh vady a oprávněné zájmy zákazníka. Následné plnění se v případě těchto smluv považuje za neúspěšné po třetím neúspěšném pokusu. Toto ustanovení se nepoužije v případě požadavku na náhradu podle § 478 německého občanského zákoníku.

9.2.3 V případě následného plnění z důvodu vady jsme povinni nést pouze náklady k tomu potřebné, zejména náklady na dopravu, cestovné, práci a materiál, pokud se nezvýší v důsledku toho, že věc byla převezena do jiného místa, než je sídlo nebo obchodní pobočka zákazníka, kam byla dodána. Toto ustanovení se nepoužije v případě požadavku na náhradu podle § 478 německého občanského zákoníku.

9.2.4 Nároky zákazníka z vad, včetně nároků na náhradu škody, se promlčují za jeden rok. To neplatí v případě požadavku na náhradu podle § 478 německého občanského zákoníku, ani v případech § 438 odst. 1 č. 2 a § 634a odst. 1 č. 2 německého občanského zákoníku. Toto se nevztahuje ani na nároky na náhradu škody způsobené újmou na životě nebo zdraví nebo v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslného porušení povinností z naší strany nebo ze strany našich zástupců.

9.3 Pokud se v lahvích objeví drobné krystalické sraženiny (vinný kámen), svědčí o zralosti (jakosti) vína.


§ 10 Služby zákazníkům

Můžete nás kontaktovat telefonicky od pondělí do pátku od 10:00 do 17:00 na čísle +420 225 985 777  (v rámci místních sazeb) . Pokud se dovoláte na náš záznamník, jednoduše zanechte své jméno a telefonní číslo - okamžitě Vám zavoláme zpět!
Můžete nám také poslat e-mail. Stačí napsat na adresu info@vinokral.cz.


§ 11 Právní systém, soudní příslušnost

11.1 S vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží platí německé právo.

11.2 V případě zákazníků, kteří uzavírají smlouvu za účelem mimo rámec své podnikatelské nebo samostatné výdělečné činnosti (spotřebitelé), nemá tato volba práva vliv na kogentní ustanovení práva státu, v němž má zákazník své obvyklé bydliště.

11.3 Pro všechny spory vyplývající ze smluvního vztahu, pokud je zákazníkem podnikatel, právnická osoba veřejného práva nebo zvláštní fond veřejného práva, je místně příslušný soud dle sídla společnosti Vicampo.

11.4 Řešení sporů
Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online, kterou najdete zde: https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Vínokrál není povinen, ani ochoten se zúčastnit mimosoudního řešení sporů se spotřebitelským rozhodčím soudem, kterým je Česká obchodní inspekce.


§ 12 Různé

12.1 Smluvním jazykem je český jazyk.

12.2 Pokud je jedno nebo více ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné a/nebo neúčinné, zbývající část smluvních ustanovení zůstává v platnosti. Pokud jsou tato ustanovení neúčinná, řídí se obsah smlouvy zákonnými ustanoveními.
 
Stav: prosinec 2023